Tay nâng Blum

Tay nâng tủ bếp Blum F28

Giá: 4.400.000 VNĐ

Giá KM : 2.700.000 VNĐ

Call để được giá tốt hơn

- 39%
Tay nâng tủ bếp Blum F22

Giá: 3.870.000 VNĐ

Giá KM : 2.500.000 VNĐ

Call để được giá tốt hơn

- 35%
Tay nâng Blum F25

Giá: 4.192.000 VNĐ

Giá KM : 2.600.000 VNĐ

Call để được giá tốt hơn

- 38%
Canh tay nang Blum 760-1040mm

Giá: 1.188.000 VNĐ

Call để được giá tốt hơn

Cánh tay nâng Blum 700-900mm

Giá: 1.047.000 VNĐ

Call để được giá tốt hơn

Cánh tay nâng Blum 560-710mm

Giá: 862.000 VNĐ

Call để được giá tốt hơn

Cơ cấu tay nâng Blum F28

Giá: 2.500.000 VNĐ

Call để được giá tốt hơn

Cơ cấu tay nâng Blum F25

Giá: 2.300.000 VNĐ

Call để được giá tốt hơn

Cơ cấu tay nâng Blum F22

Giá: 2.250.000 VNĐ

Call để được giá tốt hơn

Tay nâng Blum HK

Giá: 1.800.000 VNĐ

Trang 1 trên 212